BEHEREN

- BEHEREN

A3B-bouwadvies kan het gebouw, eventueel na een grondige inspectie en keuring, voor u beheren, zodat het zijn waarde voor de toekomst behoudt. Het doen van voorstellen om het gebouw bij de tijd te laten blijven, zowel op bouwkundig als ook op installatietechnisch terrein, behoren ook tot de mogelijke opdracht en aan A3B-bouwadvies. Denk hierbij ook aan modernisering en energiebesparende maatregelen.

Aan de hand van de inspectie of keuring zal een rapportage worden opgesteld, waarin de bevindingen en aanbevelingen zullen worden vermeld om het gebouw te laten voldoen aan de geldende (wettelijke) eisen.

Ook het maken en verzorgen, bijhouden en reviseren van tekeningen kan worden gedaan door A3B-bouwadvies.

 

- ONDERHOUDEN

Wij kunnen u de zorg ontnemen en organiseren dat het gebouw bouwkundig en installatietechnisch goed onderhouden wordt. Dit onderhoud kan geschieden op basis van preventief onderhoud of op basis van correctief onderhoud. Het verschil is dat bij preventief onderhoud de installatieonderdelen op tijd worden vervangen, dus voordat er storingen en klachten ontstaan en bij correctief onderhoud alleen aan klachtafhandeling wordt gedaan.

Het is altijd verstandig om de installaties, ter beperking van grote kosten bij storingen, jaarlijks te laten onderhouden door een deskundig installatiebedrijf.

 

- MJOP

A3B-bouwadvies kan na een inventarisatie zorgen voor een MeerJarenOnderhouds-Planning. Zodat u rekening kunt houden met geplande investeringen om het gebouw in een goede staat te houden.

Door op tijd verbeteringen en/of aanpassingen door te voeren, kan worden voorkomen dat er klachten ontstaan en dat de kosten voor de komende jaren inzichtelijk zijn.

Verbeteringen en investeringen zijn daardoor  op voorhand te budgetteren.

 

- REVISIEBEHEER

Voor het revisiebeheer bent u bij A3B-bouwadvies aan het goede adres. Of het nu om het bijhouden van de tekeningen gaat, inventarisatie van uw woning, kantoor of bedrijfspand, een overzicht c.q. inzicht te krijgen van contactpersonen, huurders of gebouwen of het gehele revisiedossier op orde te brengen en te houden, A3B-bouwadvies verzorgt dit voor u tot in de puntjes.

Na het op orde brengen kan het geheel gedigitaliseerd worden om het eenvoudig toegankelijk te houden. Deze bestanden kunnen per project op een dvd worden gebrand, op uw server worden geplaatst of in de cloud worden opgeslagen.

Ook het maken van tekeningen ten behoeve van de revisie kan door A3B-bouwadvies worden gedaan.

Ook het bijhouden van wijzigingen op de (gereviseerde) tekeningen kan voor u door A3B-bouwadvies worden verzorgd.

 

- AANKOOPKEURING

A3B-bouwadvies kan ook uw aankoopkeuring of second opinion verzorgen. Hiervoor heeft A3B-bouwadvies een unieke checklist opgesteld, waarin het aan te kopen of het te keuren pand systematisch wordt nagelopen. Voordat de rapportage definitief aan u verstrekt wordt, zal er een vooroverleg kunnen plaatsvinden om enkele punten nader de bespreken en, indien gewenst, aan te scherpen. Met deze keuring krijgt u een goed inzicht in uw pand.

Een gecertificeerd meetcertificaat of asbestinventarisatie kunnen wij voor u verzorgen.