BESPAREN - THERMOGRAFIE

- THERMOGRAFIE 

Het energielabel (zie hiervoor de navolgende rubriek) is een maatstaf voor het vergelijken van gebouwen onderling, maar zegt nog niets over de mate van kwaliteit en volledigheid van de isolatie van de thermische schil van het gebouw.

Onder de thermische schil wordt verstaan de wanden met deuren en kozijnen, de vloeren en daken.

Met thermografie is heel mooi inzichtelijk te maken waar plekken zijn, die aandacht en dus verbetering nodig hebben in de gevels, vloeren en daken. Deze plekken kunnen dan doelgericht en goed worden aangepast om het energieverbruik van het gebouw te verminderen.

Hoe gaat het in het werk om een thermografisch rapport te krijgen

Nadat u ons opdracht heeft gegeven en ons de nodige informatie, zoals tekeningen etc. heeft verstrekt, zullen een afspraak maken om het gebouw te inspecteren en op te nemen.

De temperatuur tussen binnen en buiten moet minstens 15 graden Celsius zijn, maar meer is beter, om een goed beeld van de warmtestromen te krijgen. Bij koel- en vriesruimten met dit dus net andersom zijn. Het spreekt voor zich dat de wintermaanden zich bij uitstek lenen voor dit onderzoek.

Als we een datum en tijd (veelal rond 07.30 uur in de ochtend) hebben afgesproken, is het verzoek om de ramen en ventilatieopeningen ’s avonds dicht te zetten en dicht te houden tot na het onderzoek. Ook is het verzoek om alle ruimten te verwarmen tot 20 graden Celsius (radiatoren geheel open zetten en de kamerthermostaat op ten minste 20 graden Celsius in te stellen)

Mocht het gebouw voorzien zijn van mechanische ventilatie is het verzoek om deze dan uit te zetten. Dit om verstoring van de beelden te voorkomen.

Tijdens het bezoek zal het gebouw zowel van buiten als van binnen met een thermografische / infra rood camera worden gefotografeerd.

Na deze opname zullen de foto’s op kantoor worden geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage met advies. Dit rapport zal u digitaal worden verstrekt.

Ook alle gemaakte foto’s zullen u digitaal beschikbaar worden gesteld.

 - Besparingsadvies                                                                             

Uw onroerend bezit kan door A3B-bouwadvies worden gescreend, geïnventariseerd en gemonitord om te bezien waar u het best met een kleine investering een zo groot mogelijk rendement kunt behalen.

A3B-bouwadvies rapporteert zijn bevindingen en treedt in overleg met u, hoe u dit het beste kunt aanpakken en (laten) uitvoeren.