BOUWEN

- BOUWEN

A3B-bouwadvies kan u van dienst zijn bij het inventariseren van uw nieuwbouwwensen. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het samenstellen van het Program van Eisen (PvE), het selecteren van de architect en het controleren van de ontwerptekeningen.

Als u besluit om uw plannen te gaan realiseren kan A3B-bouwadvies de omgevingsvergunning voor u aanvragen en/of een uitgebreide Technische Omschrijving of het bestek voor u opstellen.

Ook kunnen wij u de zorg uit handen nemen voor wat betreft het verrichten en coördineren van tekenwerk, de aannemersselectie, prijsaanvraag en -vergelijk en onderhandelingen.

Uiteraard kunnen wij ook het bouwtoezicht en de kwaliteitscontrole op ons nemen, evenals de oplevering en nacontroles.

U blijft te allen tijde geïnformeerd over de voortgang en blijft zelf uiteindelijk de financiële beslissingen nemen, waarbij A3B-bouwadvies het voorwerk heeft gedaan.

 

- VERBOUWEN

Bij verbouwen kunnen wij u dezelfde diensten verlenen als bij bouwen. 

 

- INRICHTEN

Ook hierbij kunnen wij u de zorg uit handen nemen en de contacten onderhouden met alle partijen, zodat het inrichten van het geheel zonder problemen en voortvarend kan geschieden.

 

 - RENOVEREN

Renovaties kunnen vaak ingrijpende beslissingen zijn: wat blijft behouden en wat dient te worden geamoveerd. En hoe komt de nieuwbouw er uit te zien.

Hoe worden de installaties energiezuinig gemaakt, zonder dat hiervoor al te hoge kosten hoeven te worden gemaakt, opdat de investering weer snel terugverdiend wordt.

 

- AANKOOPKEURING

A3B-bouwadvies heeft een unieke checklist opgesteld waarin uw aan te kopen of het te keuren pand systematisch wordt gecontroleerd. Voordat de rapportage definitief aan u verstrekt wordt zal er een vooroverleg kunnen plaatsvinden om enkele punten nader te bespreken of aan te scherpen. Met deze keuring krijgt u een goed inzicht in uw pand.

A3B-bouwadvies kan ook een second opinion voor u verzorgen.

Een gecertificeerd meetcertificaat of asbestinventarisatie kunnen wij voor u verzorgen.